Zakladne informacie
Riesitelsky kolektiv
Publikacie
Pramenne materialy
Publicita
Kontaktne udaje
Spravy o cinnosti projektu
Agentura na podporu vyskumu a vyvoja
Slavisticky ustav Jana Stanislava SAV

Konferencie a semináre

Liturgické jazyky v duchovnej kultúre Slovanov
(3. – 7. októbra 2017)

Medzikultúrne vzťahy východnej cirkvi s latinskou v Uhorsku do konca 18. storočia
(9. – 10. júna 2016)

 

Popularizačné aktivity

Prezentácia knižných publikácií vydaných v rámci projektu APVV-14-0029 Cyrilské písomníctvo na Slovensku do konca 18. storočia

Pramene byzantskej tradície na Slovensku – výstava v dňoch od 23.5.2017 – 30.6.2017

Latinské prvky v živote uniatskej cirkvi v 18. storočí (Rádio Lumen, relácia História a my, 7.7.2016)

Byzantsko-slovanská kultúra na Slovensku. Tradícia alebo import? (Filozofická fakulta UCM v Trnave a Univerzitná knižnica UCM v Trnave, 19.4.2016)

Rozprávanie o príbehoch našich predkov Z dejín výskumu folklórnej prózy na Slovensku. (Bratislava, Dom Quo Vadis, dňa 20.10.2015)

Informačné panely o litmanovských rukopisoch z 18. storočia (Litmanová 25.7.2015)

 

 

 

 

 

 

 

  

Posledná úprava webu: 22.1.2018