Zakladne informacie
Riesitelsky kolektiv
Publikacie
Pramenne materialy
Publicita
Kontaktne udaje
Spravy o cinnosti projektu
Agentura na podporu vyskumu a vyvoja
Slavisticky ustav Jana Stanislava SAV

Pramenné materiály

Irmologion Jána Juhaseviča z rokov 1800-1801, Irmosy sviatku Premenenia nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista.

 

Prísaha vernosti uniatskych presbyterov jágerskému biskupovi, Užhorod 24.4.1646

 

Nomokánon – Užhorodský rukopisný Pseudozonar

 

Dva uglianske rukopisy – Uglianske poučiteľné evanjelium a Ugliansky zborník Kľúč 

Posledná úprava webu: 22.1.2018