Zakladne informacie
Riesitelsky kolektiv
Publikacie
Pramenne materialy
Publicita
Kontaktne udaje
Spravy o cinnosti projektu
Agentura na podporu vyskumu a vyvoja
Slavisticky ustav Jana Stanislava SAV

Pramenné materiály

Prísaha vernosti uniatskych presbyterov jágerskému biskupovi, Užhorod 24.4.1646

 

  

Posledná úprava webu: 22.1.2018